Expandmenu Shrunk


O nás

Vznik a filozofie guildy

Naše guilda Kaldorei byla založena 29. 2. 2009 a vznikla spojením tří guild Tripartita, Real Friends a Invulnerable Brotherhood. Tyto guildy se spojily, aby vytvořily soběstačný a samostatný celek. Hlavní myšlenkou je pořádat všechny akce především pro členy naší guildy. Člen guildy má vždy přednost před ostatními hráči jiných guild (pokud to není guilda ve společenství).

Filozofie naší guildy spočívá na jednoduchém, ale pravdivém tvrzení: „Řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek“. To samé funguje i v guildě či na raidech. Cílem guildy není mít nejvíce hráčů na serveru, nebo mít nejlépe vyequipovanou určitou skupinu lidí. Našim cílem je mít co nejvíce schopných a komunikativních lidí, kteří hrají pro guildu a ne pro svůj equip a ego. Pořádáme raidy jak pro lidi s lepším equipem, tak pro lidi se slabším equipem. Důraz je kladen na to, aby se loot a equip co nejvíce rozdělil mezi lidi, kteří to potřebují a využijí a ne mezi lidi, kteří to mají do sbírky. DKP systém v naší guildě nespočívá v tom, že určitá skupina 25 lidí chodící pravidelně na raidy, bude mít neuvěřitelně mnoho bodů a budou si moct brát, co chtějí, ale v tom, že loot bude za DKP body „prodán“ tomu, kdo guildovní raidy pravidelně chodí a využije jej.

Pokud se k nám chcete přidat, přečtěte si hlavně sekci „Přidejte se k nám“. Jednotlivci nám mohou napsat na forum do sekce s přihláškami (viz Forum). Pokud se k nám chcete přidat jako guilda, učiňte tak také, nebo pište ve hře na nicky zde níže vypsané.


Historie guildy

Hráči této guildy na serveru hrají už hodně dlouhou dobu. Tady je historie, jak naše současná guilda vznikla.
Původ guildy:
(*) Guilda Heroes of Darnassus se připojila ke guildě Iron Guards, která spolupracovala s Warriors of Ironforge
(*) Guilda Iron Guards se rozpustila a nově vznikla guilda Real Friends, která si nadále udržovala přátelské kontakty s guildou Warriors of Ironforge a její bratrskou guildou Ve stínu gnóma
(*) Po dohodě guild Real Friends a Tripartita vznikla guilda Kaldorei.
(*) Následně po dlouhém vyjednávání se guilda Invulnerable Brotherhood přidala ke Kaldorei vznikla tak mnohem silnější guilda.
Tyto události jsou v časovém rozmezí zhruba cca 12ti měsíců. Předešlé samostatné fungování guild zde není uvedeno.Comments are closed.